POEM - Articles

Aksharasagaram Online Weekly - (Edition-11)

Introduction അക്ഷരസാഗരം FB Group-അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതുമയുള്ള സംരംഭം. Aksharasagaram Website –  FB Group രചനകളെ തുട൪ച്ചയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വായനക്കാരിലെത്തിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Chief Editor : –  Raj Mohan (Editor website) www.fb.com/Rajmohanepage https://prrajamohan.wordpress.com/blog https://amazon.com/author/rajmohan 1.  വസന്തകാലം.... വരവേ(കവിത) ശിശിരകാലം പൊഴിച്ചിട്ട മഞ്ഞ്.... എന്നിലേക്ക്...

Read Full

I am more than what you just thought

​                                    What you think of me, I'm not I am more than what you just thought Flying in my fantasy, I know I could never be caught. Do this, do that, wear this, wear that I was always taught. Set me free for the sake of God. Girls don’t talk loud, girls don’t go out I was told,  You think I forgot, every day’s assault. I never forgot, whenever I was called a blot It pained, it pained a lot. Trust me, I have risen above it all. For all those who...

Read Full

ARE WE HUMANS?

​        Are we humans??? With...... No morals‚ No boundation No values‚ No foundation        Ah!  Are we humans? With...... No kindness‚ No loyalty No benevolence‚ only cruelty Always wants glory‚ But reluctant to say sorry        Ah! Are we humans? Busy with selfies‚ busy with phones But .... neighbour still unknown Friends fake‚ image fake‚ fake is our face  Just busy in impressing this thoughtless human race          Ah! Are we humans? With...... No...

Read Full

Two Extrinsic

Two extrinsic mingle In the heart, It creates tingle Lovely smile, seducing dimple now, nothing is so simple She loves her kin She keeps herself within The confession seems blur His lovely time with her Coming near him having Smiling face Pink nose depicts her full night cry race Their eyes talk to each other Their heart whisper to each other Reach the depth of her eye fonts A tearful eyes says "yes destiny wants" Again, the time separates the pair...

Read Full

My Strongest Rival

​ This poem describes about a man who has decided to change his way of living life and continue to walk on the path that he and his friend was once determined to walk, but it will cost him his friendship. ____________ Stands infront of me, my strongest rival. Defeating him will declare my revival. Looking straight into each other's eyes, We might are saying our last goodbyes. As today is when one friendship will end. Yes, we once were each other's true friend....

Read Full

The Picture

​Pictures remind you your memories of past life that can be good or bad making you laugh, some make you cry. They are the mirror from the past. ​  9 months ago a baby was planned,  Precautions were taken, unhealthy things banned. Daily both curious if it was he or she, ‘But most important was care’, said father to be. After a few months mother felt the baby child,​ With happiness she felt to glide. In her eyes there were tears of joy. I just want to...

Read Full

WE THE YOUTH - Either Builders , Either Destroyers

We The Youth, The Young Blood , The Dreamers , The Achievers, The Future Of The World ...!!  We are Logical thinkers... We have a practical mind ..... We take our own Decisions... We set our own rules.... NOW its the time to utilize our enrgy and work for the betterment of this world .... We can Either be Builders ...Either Destroyers ... Its in Our hand... We have to decide ... Either Respect Women or See Our daughters Being Molested ,...

Read Full

INDIA - A Country Full Of Problems , ITS People - Full of Hopes

​ A Country… Where no two people ever agree to one another …. where , Strikes and conflicts are as common as blowing winds …. Where , People are more corrupted then being educated… Where , Girls are being molested then being respected … Where, we even have to fight for getting our own rights… Where, A student with 60% gets admission in institutions and a student with 90% commits suicide  , on not getting admission … where, People clean their surroundings just...

Read Full

Zindagi ek soch

We often see things and give them our own judgements  This poem shows us it's not necessary that everything we assume is the best thing possible It can be better or worst than that  Akele baithe saans lete hue bhi ek ummeed ki koi puche toh sahi ki hawaa mein woh jaadu hai kya Andheri raat mein Chand Ko taakte hue bhi ek ummeed ki koi puche toh sahi ki baadlon mein kahin Suraj hai kya ? Har din har pal yahi ek lamha hai jo teher SAA jaata hai...

Read Full

INTRUDERS

​ Why they are here we do not know Perhaps a blemish needed for our clean society  But their homes taking away our footpaths from us And day by day they are testing our sobriety... Whenever we go for a picnic at the weekend These unwanted people, remain seated at an extent Eyes of initiation, lean by appearance  It's the leftover food at the end of the day, what they intent...  Are they born beggers, from where they come? Have we ever tried to find out why they are here?...

Read Full

PILGRIMAGE TO GOOD TIME

​ I used to look into your eyes & asked every time, "where will you go?" That day you smiled at me what I couldn't get I became absurd, tried to make moments slow I sought you out easily amongst the crowd I felt gratified of my individualism  Never thought it was you who let me find you  It wasn't me, it was you who evinced loyalism  Today I am seeking for your presence  In all the places you liked to hide But perhaps now I have figured out  Why you...

Read Full

HoNoR kIlLiNg

​MY HEART GOT STUNG ​TO KNOW THE ANOTHER​ STORY OF HONOR KILLING ​ A FATHER KILLED HIS DAUGHTER ​SEEMS NO REASON FOR THIS MURDER  ​ OH, ALAS! BUT LET ME UNMASK  HIS MOTIVE WAS NOTHING  BUT JUST TO PRESERVE HIS  SELF RESPECT EARNINGS  ​ WAS THIS THE REAL PRICE  SHE PAID FOR MARRYING  A BOY FROM ANOTHER RACE?? HOW PEOPLE CAN BE SO CRUEL  TO THE ONE , WHO JUST DREAMED OF A NEW LIFE  WHO IS THE REAL CRIMINAL  A GIRL WHO JUST WANTED  TO LIVE HER LIFE IN HER OWN WAY...

Read Full

CrY Of A bLiNd MaN

​  LIFE NOW SEEMS LIKE A DARK ROOM  NEITHER TREES AROUND NOR FLOWERS BLOOM  SPRING COMES AND SPRING GOES  BUT THE WINTER OF MY LIFE NEVER BOWS  YES THERE WAS A TIME WHEN I WAS THE PART OF  THIS WORLD'S COLORFUL RHYME  BUT WHAT HAD HAPPENED WITH ME  WAS REALLY TERRIFYING  I GOT ACID ON MY EYES N LOST MY SIGHT  FALLING TEARS FROM MY EYES  MY HEART ALSO SIGHS, "AM I JUST LEFT TO SHIVER WITH ALL THOSE  MEMORIES OF MY LIFE ??"  NO!NO ! AN ANGEL WILL...

Read Full

let's build a new nation

We are making a new nation Unaware about me you and them All the goods have been abolished  And giving all brightness to a cessation  We are about to make a new nation We are about to make such a nation Where we don't want to blow the wind We make jakarta blasts trending now And the naked truth have no fascination  Yes,we are making a new nation It's you and me making a new nation Where both are blaming each other  Perhaps your dignity anticipating my honesty I...

Read Full

The lonely girl and the boat

​ The lonely girl sat beside the river​, With some pain in her bosom, Perhaps like the boat, That is so worn & Will come back never... When it was new & looked like a bride, And it was the queen of the ocean, Started journey like a new bride, And tòok all the sunshine and all the rain, But ups and downs comes like the waves, Time take back all the gifts, What was given in very beginning... And instant too become very miffed, And the very end starts calling,...

Read Full

When will we be free?

​ In time. veil will fall, In time, we all will see, In time, we all will know, In time, we all will be free. ​ Though the time will vary for us, For some sooner while others may fuss, Then again, time is an illusion, Just our mind being tuitioned. Stuck in the routine we wish to be free, Again getting glued in regular regime, The cycle which revolves each time, Being pinned to it like a thick slime. For survival of this who we say we are, Accepting...

Read Full

Voice of a Cutting Tree

Hello Everybody!  Through this poem i have tried to convey the pain of a tree  when it is being cut for human's selfishness and comfort. This poem is just a small step towards the protection against  excessive cutting of trees mainly for human's selfishness and comforts. " Voice of a cutting tree " Hey man! Why am I being put to death? Don't you know I'm responsible for your breath? I have served you in many ways, Just try to remind...

Read Full

How I became a devil?

​ I felt something in me today I felt someone moving ​It was you; 2 weeks old  You made me feel new You gave me a new life; A new routine; A new me. But this world Its evil shadows didn't let me be with you The Devils, the merciless devils! They made me feel stilted, Their inhuman nature strained me, They wanted me to let go of you How could I? How can I let you go? How can I abandon you? How can I take your chance away to see this world; Though...

Read Full

AIM OF LIFE !!

​ Life is a ruled flow in body, that cannot go in vain. Every body in the world, has been sent with one or the other aim. But The Almighty God, necessitated for His own fun. So could He play more with the Moon and the Sun. Earth is the playground, and sky His gliding place. Water on ground and air in the space. All play the role of Om Power's ongoing comfort. That Almighty needs for His own concert. Having been gathered there, is the consequential attitude. Coherence of many...

Read Full

A cursive queen and a freed flying bird - 1

​ Oh my friend! Touching the highly heights Don't u bother about me?  Go inside out n far way till the flying lights. Your life's sun rose s o thou flyin' in the bright. But ever you think of me, When I see you free,  I feel so lone and dried. U always go to the whole world wid your dotted eyes,  but  nevva me instead of having sucha glittering eyes.  You may neva have seen dreams, Because  you are fine & divine. But I used to usually, b ecause I wanna fly...

Read Full

!!..And the Last Tree Left was also Cut Down..!!

​ Trees are beautiful Green and Brown.. God has made them nature's Crown.. But Man has become Selfish and Wild.. And the last Tree left was also Cut down.. ​ Trees have always shown the path of Life.. Then why are they the ones to Strife.. The fruits we eat and cut via knife.. Are their hardwork and our Life.. But..alas! The Last Tree left was also Cut down.. Tears are pouring down from mother Earth's eyes.. Do peep in your hearts where still a human lies.....

Read Full

The bond of brother and sister

​ Bhai to bhai hote hai… Kabhi hasate kabhi rulate hai, Koi aur daante to puchkarte hai.. Jo chedna uska kabhi bura lagta tha.. Aj woh lamhe bohot yaad aate hai.. Bhai to bhai hote hai,,,, Khud ko neend na aaye to, Adhi raat ko uthate hai.. Tu so rahi thi kya?? Aisa puchkaar kar jagate hai.. Aur khud ko neend aaye To mujhe neend aa rahi.. Kehkar so jaate hai.. Bhai to bhai hote hai,,,, Kaam karne k liye bahar chale jaate hai, Roz k badle hafte me ek bar hi baat...

Read Full

Shayad ye galti meri thi...

​ SHAYAD YE GALTI MERI THI Maine har pal tujhe chaha, shayad ye galti meri thi, Maine har pal tujhe chaha, shayad ye galti meri thi...  Koi dusra chehra raas na aaya shayad ye galti meri thi... Yu to bhut diwane mile is duniya me,  Yu to bhut diwane mile is duniya me, Me teri diwani ban gyi, shayad ye galti meri thi... Me pyar ke har imtehan se gujar gyi, Me pyar ke har imtehan se gujar gyi, Tujhpar kabhi shak na kiya, shayad ye galti meri thi Ek din tere asun b...

Read Full

दुख की छाया

हर मोर पर ये ज़िन्दगी, रंग नया दिखाती है, सुख दुःख के धारों में बहकर, आगे बढ़ते जाती है। पीछे मुड़कर हमने जो देखा, पाया केवल दुःख की छाया, सुख ने तो दामन है छोड़ा, दुख ने ही केवल अपनाया । चाहत में बैठे थे हम तो सावन के पहली बूंद की, बादल तो बरसकर चले गए, सूखे हैं तालाब भी । हर रोज खुशी की चाहत में,हम मारे-मारे फिरते हैं, ना खुशी मिले कोई बात नही, पर गम मिलने से डरते हैं। ना कहीं रूके, ना कभी थके,बसआगे बढ़ते चले गए। मिल जाए खुशी शायद आगे,हर गम से लड़ते चले गए। खुशियों की चाहत में हम...

Read Full

What would you do if you weren't afraid?

The wallpaper on my desktop potrayed,​What would you do if you weren't afraid? Reflecting my inner thoughts, I gazed, Idealistic, I pondered and sat fazed. Clouded by thoughts of doubt, Would you forget the thing you sought? Blinded by the fear of pain, Would you let it go down the drain? Rise, fall, again you rise, Are you willing to pay this price? tumultuously, it might crush your soul, How far will you go for your goal? Light may not fight the shadows, Are you ready for the gallows?...

Read Full

Freedom- For Self

Befriended with the milestones The road knows where I have gone Through villages, into the towns Faded love and hatred grown. I long not to suffer the worst The past of mine is weathered crust Beholding in eyes so few No memories, I capture the views. Of the happiness world has to spread With greenery on Earthy bread I travel now into the place That balances on happy thread. No more looking back in stress No more caring what people say Now I set off on journey...

Read Full

ऐ आजादी

​ ​ कैसे​ आजादी​ मैं मनाऊं? यह​ दुनिया को कैसे​ समझाऊं​? शब्द​ नहीं हैं, राग नहीं हैं। मैं खुद​ को यह​ कैसे​ समझाऊं​? जब​ तक​ मां बहनें​ देश​ की, सुरक्षित नहीं हो जाती है। ऐ आजादी की वर्षगांठ, कुछ फिकी सी पर जाती है। जब तक बेटियां देश की स्वछंद नहीं हो जाती है। ऐ आजादी की वर्षगांठ, कुछ फिकी सी पर जाती है। अपने ही राष्ट्र में बेटियां, क्यों​ डर डर कर जीए। कब तक​ वह​ अपनी अभिलाषाओं को सीने में ही सींचे। जब तक मंदिर के गेट​ देश ​के जब तक फुटपाथ​ देश के,...

Read Full

The corrupted palace - Earth

​ We live in a world, Which is partially sold, No one’s helping the old, Millionaire’s calling themselves bold. Where the hell is the youth going?! Dreaming all day about boeing. All day, they’re doing nothing. Everyday, they’re posting luxury quotes, DREAMING of living in palaces and forts, Blind to see what they’ve done, Looking at themselves, nothing they’ve won. Living in DREAMS AND FANTASISES, Is this crowd They’ve got no reason, to make themselves proud. People’re...

Read Full

वह भी क्या ज़माना था खुले विचारों वाला ।

वह भी एक समय था वह भी एक जमाना था वह भी समय वह भी ज़माना था । भारत की उस अनदाज़ का समस्त संसार दिवाना था । जिस्म को सुन्दर उडन को अपमान हर एक अंग को ईश्वर वरदान माना था । नज़र भारत की स्पस्ट थी नारी कि टांग को पेड़ कि डाल बाहो को कोई कलि नागा सा पूरा ज़माना था । वह भी समय वह भी ज़माना था । भारत की उस अनदाज़ का समस्त संसार दिवाना था । उच्च थे विचार कामसूत्र था पाठ सम्भोग थी पूजा खजुराहो भारत के दिल में था । यह बालिक चित्र बनाते हाथ डरता वह कमासूत्र को मंदिर...

Read Full

An Indian Farmer's Plea to Lord!

​ Parched land, arid hearts, No one to listen, no one to see, My shattered will, urge to thee, Oh My Lord! Listen to my plea.   Every soul and every life, Yearning for the shower from heaven, At least you weep at our fears, You're enormous so as your tears, Let us drench in your sea, Oh My Lord! Listen to my plea.   Please ask your Sun to dim its light, I fright at it being shining bright, Turn all our life an endless night, ‘Coz with...

Read Full

A ride in traffic

​ I’m sitting in the office, burdened with work load sipping the coffee, and engaged in the office mode. I receive a call which lists an urgent work, the completion of it will bring me perk. So I get ready to travel through on my bike without climatic clue Getting out of the basement parking but right at the complex’s marking something thwarts me to go, something scares me to flow That is the heat of the sun shining right in front of me The Sun which seems like a devil standing...

Read Full

Tere Chale Jaane Se

​ Yun to haseen ho jaati zindagi tere aane se Khwaab khil jaate tere muskurane se Par............ Badla sa ha sama tere chale jaane se.. Ab to hawa bhi rukh mod rahi ha Saansein bhi saath chod rahi ha Samay ka thikhana nahi ha Jeene ka bahana nahi ha Bataa is haalat main kya karu ? Kahun jaun or kissey kahun? Mere jazbaat dabae hue hu main Aansuon ko chupaaye hue hu main Waqt bhi awaaze nikal raha ha Khushiyon ki aas laga raha ha Wo chuan aaj bhi jagi ha Jazbaat aaj bhi jawaan ha...

Read Full

Just me...

Hi friends... Sometimes, sitting down with closed eyes and a smile on face can help us to understand the life better.  Sometimes, putting all hurly burly aside can bring a smile on our face.. so smile, smile.. smile.. Just me....... ------------------------------------------------------------------------------------------ I sit in my lawn, My eyes are closed. Remembering of me, Just of my own. The wind linger by my side, Peace is now my mind's tide, All in my heart is on my...

Read Full

Jindagi

​ Jindagi thori raham to kr, Bahoot na Sahi pr, Thori karam to kr, Ld lenge hum tujhse bhi, Tere liye,Bus ek baaar tu, Meri fikr to kr, Jindagi thori raham to kr, Jindagi thori raham to kr, Jindagi thori raham to kr, Laboo ki hasee cheen kr, Tu bahoot khush ho rhi hai, Roo bhi lenge hum, Tere liye, Ek baar Tu hukum to kr, Jindagi thori raham to kr,  Jindagi thori raham to kr.. galee lg jayenge hum tere, Tu maut se ek baaar meri, jikr to kr, jindagi thori raham...

Read Full

Sisters - this is for you

​ There’s always a time In your lifetime, When you make mistakes But afraid to take, The penalty It’s responsibility. Lost thinking how to hide The guilt cannot abide Escaping from reality But there’s someone You never knew Blessed with her Not all but few. She is mother But another She’s none other Than your sister. She helps you get through All your sins Your all mistakes She helps you clean When you don’t know What next to do...

Read Full

Imagination

Close your eyes . What do you see? It ain’t nothing, It’s everything You want to see. The Universe you want to be. To live in with The one you seek, The way you think. Keep it close. What do you see? The color black All of in it. Absorbed by it To let you draw And help you grow The seed of your imagination Helping you build your own nation. The world you see With open eyes The world of war and demise The world of hatred and...

Read Full

My love

As soon as I blink my eyes  the day comes out. I keep thinking and staring at walls aimlessly. I keep running around while in a death-like-still !! I feel the talks of heart  are all deception... ! Every sorrow coming towards me would slip away... Let me fill you in my eyes Let me talk to you alone If you are with me... You !! Yes you are the same for me nothing has changed ! This is all a game of times and nothing is ruined yet ! Tomorrow our paths may...

Read Full

Nightmare (Blunders)

Nightmare Despite, being a king  Sword of devastation hang over my head I wake up with blood painted hands  and sleep inhaling white powder, spread all over my bed,  My thought are memories, bad, I wish to smoke it out with a weed, my sins, my misdeeds Deeds I don't want to but I need to repeat; Despite, my body is half possessed, Despite, dark is my home  I am still haunted, by some angry souls  They exist or don't  But never fail to...

Read Full

Tara Sitara

तारा सितारा नज़र उठा कर देखा, घने अंधेरे रात में मीलों कोसों दूर, टिम-टिम तारें चमक रहे थे। उन सितारों से मैंने पूछा, की यह जो तू चमकता  है, यह किसके लिए? इस अपार आसमान में तू हो जैसे नन्हे-नन्हे दिये , इस गंभीर निशि में किसका संसार उज्वल करने के लिए? तेरी इस चमक की लिहाज़त अब कौन करता है? हम इंसान जीते है, मरते है, सिर्फ दौलत के लिए। तू बता मुझे, तू चमकता है तो किसके लिए? ऊपर से जवाब आया; ए इंसान ए नादान, मैं चमकता हूँ हर वह खोये हुए राही के लिए, मैं चमकता हूँ हर वह...

Read Full

Yaad Jo Teri Aati Hai To Mai Bhi Roya Karta Hu

मै भी रोया करता हूँ दिल के इक कोने में, जब याद वो तेरी आती है, वो शाम पुरानी आती है, दिल को जो मेरे धरकाती है, तेरे नन्हे कदमो के सुंग, मेरे कदमो के चाल थी वो, तेरी हसी जो गुम है कही, मुझको वो तीस पहुँचती है, याद जो तेरी आती है, तो मै भी रोया करता हूँ......... बीत गए जो शाम पुरानी, उसको मै ढूँढा करता हूँ, उन गलियों में मै बारम्बार, बस तुझको खोजा करता हु, पंख बनाकर तुझको मै जब, उड़ान यही पर भरता था, दूर हुई अब मंज़िल मेरी, उन पंखो को ढूँढा करता हूँ, याद जो तेरी आती है, तो मै भी...

Read Full

Aurat Ek Vardaan

​औरत एक वरदान ​ वो हसती थी मुस्काती थी        जैसे सूरज की लपक हो पहली        पायल की उस झंकार से        पूरे विश्व को वो खनकाति थी।        रेशम सी वो चलती थी कभी         बादल सी शर्माती थी         रिमझिम बरसा उसके आगे कुछ फीकी पड़ जाती थी।          कभी मिलती थी वो वादियो मे         कभी जंगल की छाँव मे आती थी         बड़े शहर की धूम धाम मे कभी सहम सी वो जाती थी।            पुरुष प्रधान इस समाज मे        आवाज़ अपनी हमेशा उठाति थी        जो कह दे कमजोर उसे...

Read Full

For the Sky was Dark

​ ​ The dawning sun, The overindulgence of the clouds Yet creating a beautiful image, A picture expressing the thoughts of both the mind and the soul... That is where we create the horizon, For the sky was dark, and I could hear the rain drops forming up in the sky. The lush green fields, all aligned to one side, the strong wind with a sense of peace. I could feel the moisture in air, and I could hear the sound of small drops falling... When the thunder plays the music...

Read Full

Love you

Love you  can die for your smile Or die with smile once you say I can leave the world tonight For just hug and kiss under moonlight once you say Once you say Your whole world is mine And mine is your world You made my day  Say ,That you love me See the magic turbulent in my eyes get u lost Just once you say. can die for your smile Or die with smile once you say I can leave the world tonight For just hug and kiss under moonlight once you say Once you say...

Read Full

Behold, Jhumpi

Behold, Jhumpi Behold, Jhumpi. The old banyan tree is older now. The world says that the more the number of years, the more the memories. But our banyan tree seems to be laughing at this, because the last time it got to make a memory was when you dreamt under its shade. And wasn't that years ago? Remember the day you dreamt of climbing it up? You wanted to sing your favourite rhyme from its highest branch. But then, you walked away, Jhumpi, and never came back. Maybe the world asked...

Read Full

Free verse poetry

Poetries today have turned modern. Haiku, villanelle, sonnet, limerick are its new types. It has a gained fixed structure, meters and volume. Now it takes commitment to new rules. Its not a job of a common man. But, how far I remember poetry is expressing one feeling smoothly, effortlessly on paper which reminds me of one old form which existed since Shakespearean time, free verse.  There are no fixed meter, no fixed syllables and no rhythm but, still loved, because it...

Read Full

Krishna - Poem on the birth of Krishna

​ You descended into a tumultuous world, keeping the order. Well the balance is tipping again. Ode to Krishna Wrecked , ravaged .and brutalised, Barren, joyless, parched and supressed; Such was the turmoil in Mathura's land. Tormented under Kansa's rule of tyranny. Blasphemous and barbaric, he was evil's progeny. Inebriated with his invincible stature, His gluttony surpassed all boundaries of nature. Mathura's gloom , grew each day, as a cloud of dismal doom. God's in...

Read Full

Be With You

Perceiving you first time brought chill down my spine I started to think about you  And had a mountain of thoughts to climb Mornings were not usual They became special from that day I started waking up too early To have a glance of you on my way I saw you in every flower And In that warm sunshine I tried to maintain your smile With my tedious dine You changed the way I was And made me feel special The best of me started emerging And my love for you...

Read Full

Erotica - fantasies to be tried

Waiting for you In my dreams every night , You leave the world to just hold me tight , You kiss my cheeks and ask me Am I fine ; So darling why this wall of time , Why the distance of million miles, When you know you are my destiny, So let heaven know you are even, curious to see me; We will secretly escape the night , Kiss and hug under the moonlight , Time will be timeless , distance won't exist , When my lips praise you, You reward them with a kiss; I'll reciprocate it down...

Read Full

Dream: In Lap of God!

Background: I had a dream last night that I was going under a shadowed tree all alone.There I saw some saints who were clad in saffron clothes. I questioned them why were they wandering over there at that time.They instead of answering me, counter questioned as to where I was going. I told them that I wanted to have the blessings of God and going under the tree for concentration. When I came into the contact of God, they all disappeared and I found myself in the...

Read Full

Sensation

​ Alongside the huge lighted church, was a row of houses. At the street  it was half past 8'. The place was unknown, the street was unknown, everywhere was silence, only silence... Roaming around the street, all alone by the sea.. A cool breeze from the sea was blowing, refreshing my mind before the great sleep. As I walked ahead, suddenly a tune of sensation touched my ear, a spark of light flashed my eye as if the bells of the church were singing, as if a smile has...

Read Full

A Writer With Many Thoughts

​ High with the clouds, the clouds with endless line, like the endless thoughts of our mind... Crystal clear memory with the faded imagination, Never so brief, where parallel lines meet... Sharp edges define a shape, a shape with restrictions of the mind. There lay some moments to cherish, some moments to define with perfect words and picturing a perfect life... Eyes closed with a hope, to see the beautiful life ever dreamed off. Wishes granted, en route to the land...

Read Full

Room for my world

​ Can a room provide a boundary to my thoughts,  to my endless imagination? Living a virtual world with no real imagination, lifeless thoughts which can only exist in dreams.. Picturing the past and the future,  with thoughts to change, with thoughts to make. Climbing an imaginary cloud,  with a hope to see the world.. Can a room provide a boundary to my thoughts, to my endless imagination? Beneath the white clouds with silver linings, beneath the blue sky,...

Read Full

Waiting for the day I will be your bride

Life for me has now begun Waiting for the day when we will be one Two bodies one soul And our life will be whole Love me always the way you do My love is precious, my love is true Love you honey with all my heart Waiting to be together, never to part My feelings for you from the world I cannot hide Waiting for the day I will be your bride Dont forget your promises, I have had too many broken Without you my life will...

Read Full

Nature - The Anti-depressant

​ Ever felt   the pain in brain With loaded stress, not of migraine?   Ever felt   the pain in heart due to the trust fallen apart? Ever felt   Humanity   Has got into insanity? Ever felt   you are alone And everyone is far gone? Ever wanted   to hug somebody   With whole soul, not the body? Ever felt   to speak it out But their judgment kept you in doubt?...

Read Full

The Missile Man - Tribute to Dr APJ Abdul Kalam

​ (Image Source) A village boy A noble man Not worldly but Heaven humane Personified simplicity Pioneer of curiosity Inspiration his power Flying with the Wings of fire Ignited every mind Be it any kind Failure failed for failing him Will power he possessed to brim A million obstacles he got With humbleness he duly fought Again again disappointment But AGNI got the achievement ISRO his legacy Now 104 the world could see When nobody believed we can There rose up The Missile Man...

Read Full

Morning Dew

​ One morning fresh and fine I went out before nine To my astonishment I was filled with amusement On the grasses old and new Were sprinkled million dew Like someone from the heaven Showered kisses with love driven On the face of mother Earth Clearing up the lazy derth In the night limitless sky As if fallen stars goodbye Sunrays blessed the sight some warmth and beautiful light Tiny droplets on the ground Shone like diamonds profound I walked down on...

Read Full

GODLY LOVE !!

(Image Source) A morning full of zealous curiosity will come, bringing all the out rolling things on Sun. Courtesy courage concentration will dawn, dynastic administration of sea will be drawn. Echo of Vedic sound everywhere will prevail, father of the Universe telling the tale. Godly powers having their duties distribution, Heavenly beauty swinging with their consideration. ' I ' The Almighty Power will be pleasantly gazing, juniors...

Read Full

I may be am still on the floor waiting for you to come in...

​ I may be am still on the floor Waiting for you to come in, through the door Just the way you used to before Well, these all sensations just come time after time. The world might ask me to forget But how can I? The beautiful love that I had for you. No, I don't regret, I have no regrets. The time I spent with you Was not just like any other, It was the definition of love. Yes, though we're apart, you are an angel from above. Though at times you couldn't hold me, I somewhere in my...

Read Full

Trees - An Appeal

​ There was a time the world of mine was full of peaceful greenery, The flights and wilds the fireflies  lit up the universe with harmony. All fed on you all lived on you life is all yours power, Too many Trees  built up the forest fulfilled the need of ours. Ornaments of Earth you are Spread all over but not so far Dignity of my mother nature making proud the system Solar. You give us breath, you give us food...

Read Full

May all your days begin and end with me

​ (Image Source) Missing you Is what I do everyday When I sit In my bedroom crying ​all day... I think of the way You have changed me so Life without you Will not be the same anymore... Please stay with me always And take my hand And ease my aching heart Help me face all my fears Wipe away all my tears... For you are the one Who knows the real me... Even while I am afraid To show how I can be... You know me better Than I know me... And this is how I hope...

Read Full

The Moon

​ The dusk was near the world in fear For the light was gone leaving dark the sphere. The sun fell down in his red calm gawn Like a danger button for the verbs (work) and nouns (people). From the other side you rose like a poem or a prose Filling the heart with hopes with blue shining dose. All heads up high thanking moon in the sky For there will be peace as the time goes by. Now the verbs won't stop neither people haunt And the fear of darkness was forever lost. When the...

Read Full

life without you

​ It is so hard to sleep Without you by my side The tears flow from my eyes In my pillow I try to hide I miss you so Why did you leave me and go I loved you as a friend I thought you would be with me Till the very end I want you back Why did you go life without you Is not the same...

Read Full

I look forward to a night of romance

​ I look forward to a night of romance Two lovers holding hands Walking down the beach Sitting on the sands I look forward to a night of romance Two lovers sitting together Candle light dinner An evening so divine I look forward to a night of romance Two lovers together As music plays in the background And the two become...

Read Full

I wish I could call someone my own

I wish I could call someone my own A caring heart who would love me as his own Someone who would make me feel that I am the one Without whom his life is not done Someone who could help me on my way And even tell me what to say Someone who could tell me that I am not alone That I have a lover, children and a home I want someone before I die Someone whom I can happily say...

Read Full

The words no one has said to me before

​ I held him in my arms that day For the first time We were sharing the same bed together For the first time I looked into his eyes I could see the love The wonder, the awe The fright, the joy I waited Waited for him to say those words That I was longing to hear For a very long time The words no one has said to me before But his eyes seemed to say Wait for some time more I waited and waited But he just looked at me And the look in his eyes seemed to say Wait for...

Read Full

A dozen roses

​ ( Image Source )​ Deep within my heart Is embedded your name Life changed from the day You called out my name Unconditional love Is what you gave me You showed me you cared You promised me you would always be there A smile on my face Is what you liked to see But the smile disappeared Without a trace I'll buy you a dozen roses And put on your grave And sit there waiting for the day The day that I will die and be on your way......

Read Full

A Tribute to a Friend

​ (Image Source) ​ Wish everyone had a friend like you You are such a great person You touch my heart with kindness You know when to offer advice And when to sit quiet We are miles apart But the miles will never come between us You will always be in my heart You have been an incredible friend And true inspiration to me Encouragement is what you have given me When I was in need You came to my rescue You brightened up some of my routine days I am fortunate that my...

Read Full

Today

​ I could not help but think when tomorrow mattered much   Ignoring the today people started thinking such. ​ All you do is for some day  that may or may not come  whilst leaving living in the time  that offers you a bunch. Hardship, all the pain and stress you welcome Filling up the space, where happiness would have come In the name of better future a ruined present returns home.  Worked the day, in stress the night Mapping whole of next day,...

Read Full

Don't you Dare to STOP !!

​ (Image Source) Don't you dare to stop! Dare you climb the highest of the peaks, But Don't you dare to look down even you have blooding feet! Dare you plunge in the deepest of the seas, But don't you dare to let anything coerce you to flee! Dare you smile and laugh and whirl all around, But don't you dare to roll a single tear that makes you feel down! Dare you live your life with dreams desires and love, But don't you dare to dither a slight to abhor who...

Read Full

Labyrinth of Pain

 (Image Source) Why do people want to live, what keeps them going forward, in a world filled with hatred, in a world with no one to care for you or for you to care about, a world where even a stranger gives you looks of disgust. Every day, every hour, every minute, every second, you hear curses, and every single fucking one of them are at you.   What do you do when the person you call your mum wishes that she had an abortion when she was pregnant with you....

Read Full

Hello Monsoon

​ (Image Source) On the zenith of it's fun Overhead was the sun Showed mercy over none Forced everyone to run For their lives and for water Beneath the boughs for shady shelter Soaking up the blood From their bodies and the mud... The cattle and the herds Aquatic and the birds The plight of mother Earth Craving for rebirth Cried the heaven's heart Tears down to oblete sphere Sweat of clouds and stars Life was unbearable here For CFCs...

Read Full

The Evening

​ ​ I sat there admiring the beauty that you own, the universe might have tried but could create like it none. The blush on your cheeks the red rosy glitter, the kiss of the setting sun gives goosebumps and shiver. Peace that you bring chirping of the wings, the music in my ear you play via the wind. One way the setting sun other the rising moon, one into your nothingness other to the land of brooms. Taking all my pain away problem from my brain away,...

Read Full

Forever Will Never End

​ Last night as I lay in bed memories of our moments together came back to me everything you said to me was like a song in my head... ​ Remembered the times you kissed me and took me in your arms those first moments together I wish would last a lifetime... I want to be yours forever to be in your bed every night to be your friend, to be your soulmate and above all to be your wife... I know this is just a dream which will never come true but then I hope that...

Read Full

Alone Without You

​ (Image Source) Alone in the morning I awake Alone my breakfast I partake Alone I have my day planned Alone I try to understand Alone when I rise Alone with my cries Alone in my head Alone wishing I was dead Alone with my pain Alone in the rains Alone with my joys Alone with no noise Alone in my sadness Alone in my madness Alone with my laugh Alone with my office staff Alone with a frown Alone I sit down Alone in hurt Alone in dirt Alone with my fears Alone with...

Read Full

Days Gone By

​ Sometimes I think Of the days gone by  When I first met you  And your reply was just 'Hi'  I was kind of shy  & So were you  But as we kept talking  we crossed that barrier too  Your beauty is not just on outside  It is in your heart Your smile is just amazing  It pierced my heart like a dart Your voice is like that melody Which rumbles inside my head Your song is like that enchant  Like a color in water it spreads Your...

Read Full

LOVE YOU DAD

​ (Image Source) Thank you Daddy for treating me as your own,  Even though I was only adopted You were an angel for me Sent from Heaven.  It was not flesh and blood but the heart That made us father and daughter You were there when I said my first words, You were there to hold me when I took my first steps. You were there on my first day of school, You were there to help me with my homework. You were there to hold me during my first periods, You were there during my...

Read Full

Muse

​ (Image Source) I know she’s there somewhere, Living her dreams, Humming her favourite songs, Cuddling her teddy, Curling her hairs, Smiling at her own tears, Laughing at her own jokes, Blushing at reading her letters, Not wanting to be loved But still waiting for her beloved. That day I came across my muse, Which will fathom my thoughts. Words would slide through, Filling pages that once were thrown. But I want her to stay, Not to fill me with art. But to come with...

Read Full

Humanity

​ (Image Source)​ One day I thought "What is humanity?" "The word says it all" Said the man with some sanity. I was not convinced As I couldn't understand Did the word means the same? As where we stand. The day when war were fought Were the days when it lost it's meaning After slaughtering each other People tried a new beginning. But the people couldn't begin As they were divided Religion was the word By which they...

Read Full

Music

​ ( Image Source ) What soothes you when you’re sad? What calms you when you’re feeling mad? What motivates you when you’re feeling down? Who gives you company when all your friends are out of town? Just plug in your earphones and you’ll feel gay, For I am about to take you far away, Where no one can interfere nor interrupt, Our precious moment which we share, without disrupt. I have been created by men from the beginning of civilization, To express their feelings and give...

Read Full

Time

( Image Source )                                              I am omnipotent, omniscient and omnipresent, None can defy nor resist my existence Till infinity, is my ability to which it extends, Much beyond which mere mortals can comprehend. Feared by some, wanted by some, Tick-tock, tick-tock, I hum. Have me in excess, those who doesn’t need, Those who want me, have an insatiable greed. Everything starts in me and in me they end, Fame, glory, pride, joy, vanity, I bend. Pain, regret...

Read Full

Death

(Image Source) Beware of the cold chill that runs down your spine, For that it is my reminder to you for the end of your time. Call me death, call me Hades, call me the Grim Reaper, Yes, for I am what I am, the soul reaper. I am unprejudiced, impartial, undeniable and bold, Love and affection don’t affect me for I am cold. From time immemorial, I have been worshipped by men and feared, Nonetheless, I have sliced my scythe upon those they hold dear. Those I cover under my...

Read Full